برچسب: ناصریه

شب مهتابی

سفر سایکل توریست شبانه گروه دوچرخه سواری پارسیان رفسنجان با حضور تعدادی از رکاب زنان خوش ذوق پارسیان ، شب گذشته به سمت روستای ناصریه انجام شد.