برچسب: سایکل

15 تیر 1400

سایکل توریست 15 تیر 1400 گروه دوچرخه سواری پارسیان رفسنجان

اولین زردپوشان پارسیان

شب مهتابی

سفر سایکل توریست شبانه گروه دوچرخه سواری پارسیان رفسنجان با حضور تعدادی از رکاب زنان خوش ذوق پارسیان ، شب گذشته به سمت روستای ناصریه انجام شد.

6تیرماه1400

سفر گروه دوچرخه سواری پارسیان رفسنجان امروز 6تیرماه1400 به سمت استخر سعید آباد و استراحت زیر درخت های توت و صرف چای آتشی

مسیر رفت و برگشت از محل گردهمایی تا درخت های توت نزدیک استخر سعید آباد رفسنجان

به امید توفیق روز افزون برای همه ی اعضاء گروه دوچرخه سواری پارسیان