برچسب: سایکل توریست

6تیرماه1400

سفر گروه دوچرخه سواری پارسیان رفسنجان امروز 6تیرماه1400 به سمت استخر سعید آباد و استراحت زیر درخت های توت و صرف چای آتشی

مسیر رفت و برگشت از محل گردهمایی تا درخت های توت نزدیک استخر سعید آباد رفسنجان

به امید توفیق روز افزون برای همه ی اعضاء گروه دوچرخه سواری پارسیان

سفر 3 تیر 1400

سفر 3 تیر 1400 گروه دوچرخه سواری پارسیان رفسنجان به روستای فرخ آباد انجام شد

سفر امروز از محل گردهمایی ، میدان امام حسین رفسنجان (دوراهی سرچشمه) آغاز شد و طبق برنامه ریزی قبلی با عبور از روستاهای سعادت آباد و همت آباد علیا و عرب آباد به مقصد گروه ، جهت صرف چای آتشی ، مسجد محمد برزگر ، روستای فرخ آباد رسیدیم و پس مدتی استراحت در باغ کنار مسجد و صرف چای و انواع دمنوش در مسیر برگشت به محل گردهمایی قرار گرفتیم.