برچسب: روستاگردی

سفر 3 تیر 1400

سفر 3 تیر 1400 گروه دوچرخه سواری پارسیان رفسنجان به روستای فرخ آباد انجام شد

سفر امروز از محل گردهمایی ، میدان امام حسین رفسنجان (دوراهی سرچشمه) آغاز شد و طبق برنامه ریزی قبلی با عبور از روستاهای سعادت آباد و همت آباد علیا و عرب آباد به مقصد گروه ، جهت صرف چای آتشی ، مسجد محمد برزگر ، روستای فرخ آباد رسیدیم و پس مدتی استراحت در باغ کنار مسجد و صرف چای و انواع دمنوش در مسیر برگشت به محل گردهمایی قرار گرفتیم.