پارسیان رفسنجان

درباره گروه پارسیان

گروه دوچرخه سواری پارسیان با همت خانواده عزیز یزدانپناه از سال 1398 شروع به رکاب زنی کرد و با توجه به اینکه گروه به صورت خانوادگی استار خورد ، دیگر خانواده های آشنا به دوچرخه سواری نیز به گروه دعوت شدند و تا کنون همچنان خانواده های عزیز زیادی عضو گروه پارسیان شدند الحمد الله و با زحمت فراوان خانواده یزدانپناه و دوستان آشنا به سایکل توریست ، سفرهای گروه ، مداوم و با تنوع راه های مختلف ، بی وقفه روزهای فرد انجام میشود ، از آنجا که هیچ محدودیت سنی در عضویت رکاب زنان نیست ، تعداد اعضا در هر سفر اضافه میشود و از سن 8 سال تا 70 سال عضو گروه هستند.

گروه دوچرخه سواری پارسیان رفسنجان
گروه دوچرخه سواری پارسیان رفسنجان